Χορηγίες Kärcher

 
Kaercher_Sponsoring_702x220

Χορηγίες Kärcher

Η Kärcher έχει δημιουργήσει ένα όνομα κάνοντας επιλεγμένες χορηγίες σε διάφορους τομείς. Οι δραστηριότητες αυτές κυμαίνονται από πολιτιστικά θέματα έως τον αθλητισμό και το περιβάλλον. Η χορηγία των διαφόρων έργων περιλαμβάνει οικονομική βοήθεια, προμήθεια δωρεάν εξοπλισμού ή πρακτική υποστήριξη από τους ειδικούς της Kärcher σε θέματα καθαρισμού.
Διεθνή έργα καθαρισμού

Διεθνή έργα καθαρισμού

Η Kärcher αναλαμβάνει και ολοκληρώνει με επιτυχία καθαρισμούς ιστορικών μνημείων σε όλο τον κόσμο.