Επέκταση εγγύησης για καταναλωτικά μηχανήματα

Επέκταση εγγύησης για καταναλωτικά μηχανήματα

Καταχωρήστε εδώ τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα που αγοράσατε και επεκτείνετε με αυτόν τον τρόπο την εγγύηση από δύο (2) χρόνια σε τρία (3). Η εγγύηση ενός καταναλωτικού προϊόντος που αγοράστηκε με τιμολόγιο η εγγύηση από ένα (1) χρόνο επεκτείνεται σε δύο (2).


Σημείωση: Η επέκταση εγγύησης δεν ισχύει για τον τζαμοκαθαριστή WV 50 plus και το ατμοσύστημα SC 1
Επέκταση εγγύησης για επιχειρήσεις και βιομηχανίες

Επέκταση εγγύησης για επιχειρήσεις και βιομηχανίες

Καταχωρήστε εδώ το επαγγελματικό/βιομηχανικό μηχάνημα που αγοράσατε και επεκτείνετε με αυτόν τον τρόπο την εγγύηση από ένα (1) έτος σε δύο (2).

Για καταχώρηση εγγύησης

Για καταχώρηση εγγύησης